Trendy w rekrutacji w 2018 roku

Trendy w rekrutacji w 2018 roku

Procesy rekrutacyjne mają obecnie coraz większe znaczenie. W wielu organizacjach, szczególnie na stanowiska niższego szczebla, rekrutacje trwają właściwie w trybie ciągłym. W zakresie pozyskiwania pracowników sporo się zmienia – z jednej strony jest to efekt coraz większego udziału technologii także w obszarze HR, a z drugiej jest to kwestia zmian na rynku pracy.
Co czeka pracowników działu HR, ale też i kandydatów do pracy w 2018 roku? Jakie trendy w procesach rekrutacyjnych będą dominować w najbliższych miesiącach i jak się do nich przygotować?

Nowoczesne technologie usprawniają procesy rekrutacyjne
Pracodawcy przyspieszają procesy rekrutacyjne. Jednocześnie dbają o to, żeby unikać kosztownych błędów związanych z zatrudnianiem niewłaściwych osób. Wiele rozwiązań w obszarze rekrutacji wykorzystuje nowoczesne technologie, a coraz częściej także sztuczną inteligencję. W 2018 roku i kolejnych latach to właśnie automatyczne chatboty będą skanować CV, selekcjonować kandydatów spełniających warunki stawiane w ogłoszeniach, ale także przeprowadzać przyszłych pracowników przez kolejne etapy procesu rekrutacyjnego.
Jakie są pozytywne strony zastosowania tego typu rozwiązania? Badania prowadzone na Polskim rynku pokazują, że aż 62% osób, biorących udział w rekrutacji, sądzi, że pracodawcy nie dbają o jakość relacji w czasie jej trwania. Powody tak niskiej oceny:
81% badanych jako powód podaje brak odpowiedzi ze strony organizacji, która poszukuje pracownika,
73% negatywnie ocenia przeciągający się proces rekrutacyjny lub zwlekanie z odpowiedzią.
Automatyczne chatboty pozwolą usprawnić procesy rekrutacyjne oraz wpłynąć na poprawę satysfakcji kandydatów do pracy.

Warto podkreślić iż, nowoczesne technologie już dzisiaj mocno wspierają organizacje w zakresie rekrutacji. Systemy, takie jak HRsys, posiadają dedykowany moduł, który pozwala na przeprowadzenie selekcji i rekrutacji samodzielnie, czyli w sposób bezpośredni. Dzięki kompleksowej funkcjonalności system dostarcza wiele dodatkowych funkcji, które w znaczący sposób ułatwiają proces rekrutacji, tj. jak wnioski o rekrutacje, czy zatrudnienie, a także zautomatyzowany proces zatrudnienia – onboarding.

Wzrost znaczenia analityki predykcyjnej
Co by było, gdyby można było z dużą dokładnością przewidzieć, który z dziesięciu kandydatów byłby najlepszy dla organizacji? Właśnie to umożliwia analiza predykcyjna. W 2018 roku i w kolejnych latach w obszarze HR, a także w procesach rekrutacyjnych, będzie wzrastać jej rola.
Greg Moran, prezes i dyrektor generalny Outmatch z siedzibą w Dallas – firmy specjalizującej się w zatrudnianiu, utrzymywaniu i rozwijaniu talentów, twierdzi, że rosnące wykorzystanie analityki predykcyjnej to w 2018 roku największy trend rekrutacyjny, który zwiększy produktywność i rentowność organizacji.

Wielu specjalistów HR uważa, że w procesie rekrutacyjnym pomocny byłby im dostęp do analiz, pozwalających przewidzieć, którzy kandydaci okażą się najlepszym wyborem. Odpowiedzią na potrzebę firm w zakresie narzędzi do analityki HR jest realizowany aktualnie przez firmę HRtec projekt, dofinansowany z funduszy unijnych, którego jednym z celów jest zdefiniowanie kluczowych mierników na podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym poziomie organizacji. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Wraz z jego pojawieniem się firmy otrzymają bezpłatny dostęp do narzędzia aż na rok.

Marketing wchodzi na rynek pracy
Ten rok przedefiniuje podejście pracodawców do osób aplikujących. Kandydat do pracy będzie traktowany bardziej jako klient, o którego należy się starać, a nie jako ktoś, kto przychodzi na rozmowę i o coś się ubiega. Tym samym też proces rekrutacji zyska nową definicję. Nie będzie on tylko działaniem, które ma na celu znalezienie nowego pracownika, ale przede wszystkim stanie się początkiem budowania relacji z odbiorcami firmy. Rekrutacja stanie się więc działaniem mocno marketingowym. Rekruterzy bowiem będą musieli zareklamować firmę kandydatowi w taki sposób, aby skłonić go do pracy w ich organizacji. I tu się pojawia termin – employer branding.

Rozszerzona rzeczywistość
Dynamiczny rozwój technologiczny do systemu do rekrutacji przynosi nowe elementy, które angażują kandydatów. Takim innowacyjnym rozwiązaniem w rekrutacjach była jeszcze niedawno wirtualna rzeczywistość – osoby aplikujące do pracy otrzymywały możliwość udziału w symulacji rozmowy z klientem czy pracy zespołu. W najbliższej przyszłości w obszary HR wejdzie rozszerzona rzeczywistość, która będzie łączyć w sobie świat wirtualny i realny. Dzięki elementom, wziętym z rzeczywistości, zachowania kandydatów będą bardziej zbliżone do ich naturalnych reakcji.

Nowe CV
Najbliższy czas przyniesie również zmiany w zakresie informacji, podawanych w CV.  W dokumentach aplikacyjnych pominięte będą dane o wieku, płci, czy miejscu pochodzenia. W ten sposób zostaną wyeliminowane ewentualne uprzedzenia wobec kandydatów, które mogą pojawić się na podstawie takich informacji jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną. Wybór kandydata będzie oparty wyłącznie na jego doświadczeniu, kwalifikacjom i umiejętnościom, które są zawarte w dokumentach aplikacyjnych.
Automatyzacja procesów rekrutacyjnych będzie również dotyczyć weryfikacji CV przez system. Kandydaci będą więc musieli nauczyć się pisać tak swoje kwestionariusze, aby zawierały odpowiednie słowa – klucze i dzięki temu zostały poprawnie przepuszczone przez automat.

Rekrutacja przez social media i polecenia
Zmiany na rynku pracy powodują, że pracodawcom trudniej znaleźć pracowników (od stanowisk operacyjnych po specjalistów). Coraz częściej więc będą oni szukać pracowników przez polecenia i znajomości, a także przez media społecznościowe (Facebook, Twitter, LinkedIn, a ostatnio również i Instagram). Co to oznacza dla kandydatów? Powinni oni posiadać profil na profesjonalnym serwisie kariery – LinkedIn oraz stosować networking.

Rynek pracy się zmienia, a w raz z nim – procesy rekrutacyjne. W czasach rosnącej konkurencji organizacje będą walczyć o talenty, w związku z tym specjaliści HR będą musieli stać się też marketingowcami i tak prezentować swoje firmy, aby najlepsi kandydaci zechcieli podjąć z nimi współpracę. Mimo, że w obszary HR coraz bardziej wkracza technologia, nowoczesne rozwiązania będą jedynie wsparciem procesów HR. Dla pracodawcy, na szczęście, liczyć się będzie ciągle człowiek – jego doświadczenie, umiejętności i predyspozycje.

stopka