W jaki sposób analityka HR wpływa na zasoby ludzkie?

Zmiana sposobu zarządzania zasobami ludzkimi w proces oparty o wykorzystanie danych – może być trudnym zadaniem ale przynoszącym wymierne korzyści dla firmy. Średnio 60 procent rocznych kosztów dzisiejszych firm związanych jest z ich personelem, w związku z tym w obecnych czasach wiele organizacji preferuje wykorzystanie analityki danych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Osiągnięcie założonych celów organizacyjnych poprzez sukces inicjatyw HR jest coraz częściej mierzony z wykorzystaniem analityki danych, która również pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Analityka ludzi, określana również jako analiza zasobów ludzkich lub talentów, polega na wykorzystaniu zbieranych danych w celu zwiększenia efektywności procesów związanych z ludźmi a także oceny ich potencjału. Wykorzystanie analizy danych i danych kreowanych przez pracowników umożliwia wyodrębnienie odpowiedzi na ogólne pytania np. jak czynniki powodują zatrzymanie pracowników, którzy z pracowników są potencjalnymi następcami dla ról przywódczych. Niezależnie od tego, czy jest to zaangażowanie pracowników, zarządzanie wydajnością czy rekrutacja, analityka zasobów ludzkich umożliwia działowi HR odgrywanie skutecznej roli w planowaniu, a także w osiąganiu celów organizacyjnych, podejmowaniu bardziej inteligentnych decyzji o zatrudnianiu oraz zwiększaniu zachowywania i wydajności pracowników.

Zarządzanie wydajnością pracowników

Taki sposób zarządzanie wydaje się idealnym do identyfikacji pracowników, którzy wymagają szkolenia aby przyczynić się do sukcesu swojej firmy poprzez optymalizację ich wydajność. Narzędzia służące do analizy danych oferują wgląd w aktualne oraz przeszłe inicjatywy HR (np. nagrody, szkolenia), które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe firmy. Przykładowo: sprzedaży boryka się z problemami dotyczącymi wydajności, w oparciu a analizę danych można określić, co pomaga Twojemu zespołowi osiągnąć i przekroczyć cele skuteczności.

Badanie zachowania pracowników

Przeprowadzając analizę zasobów ludzkich organizacje mogą zrobić o wiele więcej, niż tylko określić stopień wytracenia lub zatrzymania pracowników, wykorzystując uzyskiwanie informacji o zachowaniu pracownika. Rozpoznając cechy zagrożonych odejściem pracowników w porównaniu z zaangażowanymi pracownikami, dział HR może przewidzieć, czy dany pracownik wyjdzie i podjąć na czas odpowiednie działania, aby uniknąć wysokiej fluktuacji pracowników .
Rekrutacja odpowiedniego rodzaju ludzi

W obecnych czasach firmy zwracają uwagę na wykorzystanie narzędzi opartych na danych, aby nie tylko badać istniejący personel, ale także rekrutować odpowiedni rodzaj pracowników. Narzędzia do analizy osób zapewniają szerszy wgląd w potencjał i umiejętności kandydata. Analityka HR i raporty pomagają w planowaniu zatrudnienia. Pomagają przewidzieć, kiedy organizacja będzie wymagać większej ilości pracowników, w zależności od danych z poprzedniego roku, a następnie rekrutować w oparciu o te dane i utrzymywać równowagę między czasem zatrudnienia a jego kosztem.

Kolejnym kluczowym aspektem, jest umiejscowienie roli systemu HR w procesie raportowania – która związana będzie z:
– tworzeniem wartościowych raportów, które umożliwiają i informują o optymalnej wydajności i zarządzaniu zasobami ludzkimi
– zachęceniu do regularnej dyskusji zarówno na poziomie działu, jak i korporacji, która zapewni, że wszystkie raporty są interpretowane i analizowane we właściwy sposób
– pomoc menedżerom liniowym i kierownikom działów w budowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii

W nadchodzący latach firmy, które nie będą korzystały z możliwości analitycznych, mogą znaleźć się w dużo gorszej sytuacji od firm które będą korzystały z takiej analityki . Dzięki informacją opartym na analizie dostępnych danych, decydenci mogą podejmować działania mające na celu zwiększenie ogólnej efektywności biznesowej, zwiększenie zaangażowania pracowników i podjęcie działań mających na celu zmniejszenie wskaźnika bezrobocia.

HR Analyzer – jako odpowiedź na potrzeby firm

Dzięki aktywnemu wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych analityka
HR stanie się prostsza i przede wszystkim bardziej efektywna. Rewolucyjnym narzędziem na polskim rynku dedykowanym do analizy danych jest aktualnie tworzony system HR Analyzer. Narzędzie to oparte jest na rzetelnych wskaźnikach otrzymanych z badań polskiego środowiska HR. Rozwiązanie, samodzielnie monitorując procesy HR w organizacji, nie tylko daje obraz obecnej sytuacji, ale przede wszystkim dokonuje kompleksowej analizy, a następnie sugeruje najlepsze działania rozwojowe i sprawdza ich skuteczność.

Wraz z pojawieniem się HR Analyzer, firmy otrzymają bezpłatny dostęp do narzędzia aż na rok. Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami firmy HRtec!

stopka