Shadowing – nowa metoda na rozwój pracownika

Obok klasycznego coachingu i mentoringu rozwija się ostatnio także shadowing – metoda oceniana jako efektywna, lecz wciąż słabo znana na polskim rynku. Kim jest coach-cień, jak jego praca wpływa na pracownika i jakie ryzyko niesie ze sobą korzystanie z jego usług?

Na czym to polega

Wartość rynkowa menadżera będzie wzrastać, jeśli on sam zadba o rozwój i wzrost swoich kompetencji. Pomocą może mu służyć coach-cień (shadow), który towarzyszy menadżerowi przez cały dzień jego pracy, obserwując, a później zadając pytania. Efektem takiej obserwacji jest sporządzenie raportu, który później jest omawiany z samym menadżerem oraz jego przełożonym. Coach wskazuje, co dobrze funkcjonuje, co warto by poprawić, a następnie sugeruje narzędzia, które podniosą kompetencje menadżera. Dla przełożonego jest to natomiast informacja, czy warto nadal współpracować z obserwowanym czy lepiej mu podziękować.

Jak mówi Waldemar Dziwniel, trener, executive coach, założyciel Fabryki Motywacji: Shadowing jest procesem rozwojowym, nie naprawczym. Wielu menadżerów zapomina o podstawowych kompetencjach związanych z tym zawodem: motywacji, budowaniu zaangażowania, informacji zwrotnej itp.
Głównym problemem wśród polskich menadżerów jest próba bycia niezastąpionym – wielu z nich ma problemy z delegowaniem zadań i uprawnień, większość obowiązków wykonują sami, nie przekazując całej swojej wiedzy. A przecież gdy menadżer pójdzie na urlop lub zrezygnuje z pracy, firma może mieć poważny problem ze znalezieniem odpowiedniego następcy.
Wsparciem pracy osoby na stanowisku kierowniczym stać się mogą najnowsze rozwiązania technologiczne. Przykładem takiego narzędzia jest system HR. Dzięki systemowi i wybranym jego modułom, takim jak m.in.: profile pracownicze, wbudowany system do ocen okresowych, badania satysfakcji pracowników, sukcesja, czy cele menedżer łatwiej będzie zarządzać pracownikami, motywować ich i angażować w pracę. Tym samym będzie pamiętać o swoich obowiązkach związanych z tym stanowiskiem, a ocena coacha-cienia jego pracy i umiejętności menedżerskich z pewnością będzie wysoka.

Fakty i mity

Dziwniel zwraca również uwagę na fakt, iż w wielu polskich firmach panuje przekonanie, że działalność menadżera powinna być tajna. I jest to oczywiście błąd – stanowisko kierownicze powinno być jak najbardziej otwarte (pomijając kwestie objęte tajemnicą handlową czy firmową). Pochwała czy jasno postawione cele to klucz do sukcesu w budowaniu zaangażowania pracowników.

Naturalne jest, że wielu menadżerów odczuwa stres na myśl, że ktoś będzie ich obserwował przez cały dzień pracy. Ważne jest więc wytłumaczenie celu takiej obserwacji oraz podkreślenie, że wyniki będą bardziej miarodajne ze względu na naturalne środowisko oraz uwzględnienie branży zamiast sztucznie wykreowanego otoczenia podczas szkolenia.
Shadowing dopiero stawia pierwsze kroki w Polsce, co może być spowodowane kosztem – jeden dzień pracy coacha-cienia to kilka tysięcy złotych.

stopka