Co nowego w trendach HR?

Od 2020 świat zmienia się błyskawicznie. Nie omija to także rynku pracy i branży HR, która jest aktualnie zupełnie inna niż, jeszcze chociażby pięć lat temu. Jak się przygotować na to, co przyniosą kolejne lata? Oto pięć wybranych trendów, które aktualnie mocno się wybijają i warto przyjrzeć im się nieco lepiej.

Hybrydowy system pracy

Pierwszym, najbardziej zauważalnym trendem na rynku pracy jest aktualnie hybrydowy system pracy. Ten kierunek rozpowszechnił się około drugiego kwartału 2021 i wszystkie sygnały wskazują, że „hybryda” stanie się nową normą i zostanie z nami zdecydowanie na dłużej. Praca hybrydowa jest także jednym z najbardziej lubianych systemów przez pracowników. Z badania firmy Accenture wynika, że aż 83% pracowników preferuje ten model pracy, a 63% szybko rozwijających się firm przyjęło już model hybrydowy.
Co mogą zrobić w tej sytuacji HR managerowie w przyszłości? Muszą być gotowi na to, że będą musieli wprowadzić zmiany w środowisku pracy, które opiera się na zsynchronizowaniu przestrzeni biurowej i wirtualnej. Co to oznacza w praktyce? Choćby to, że szkolenia, które odbywają się w biurze, będą dostępne online w czasie rzeczywistym dla osób, które pracują w tych dniach zdalnie. Pracodawcy, tacy jak GitLab i Zapier, już to zrobili. Wprowadzili zasady zapewniające wirtualną współpracę, mentoring i synchroniczną burzę mózgów. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu odpowiednich narzędzi do współpracy, takich jak Slack, Miro, Mural, Stormboard czy Annotator oraz dedykowane narzędzia HR do pracy zespołowej.
Kolejną kwestią, z którą będą musiały poradzić sobie działy HR, jest monitoring pracowników, którzy pracują zdalnie. Badanie Unisys 2021 wykazało, że większość osób badanych (40%) zgadza się z monitorowaniem logowania/wylogowania do pracy, jednak ze znacznie mniejszym entuzjazmem spotykało się monitorowanie mikrofonu. Jest to najmniej lubiana metoda kontroli (tylko 12% ankietowanych nie miało z tym problemu). Dlatego zespół HR powinien próbować budować warunki pracy, które będą akceptowane i korzystne zarówno dla firmy, jak i dla pracowników. (https://financesonline.com/hr-software-trends/).

Digitalizacja miejsca pracy

Jeśli mówimy już o zmianie środowiska pracy, to koniecznie trzeba wspomnieć o digitalizacji pracy. Jest to trend, który obserwujemy od kilku lat. Wiele firm już teraz zainwestowało w systemy mające na celu automatyzację np. onboardingu, ocen okresowych, rozliczania celów i wielu innych procesów miękkiego HR. Te trendy nie są niczym nowym, ale w ciągu najbliższych kilku lat staną się standardem.

Kolejną kwestią jest analityka wewnętrzna i tzw. big data, które stają się  decyzyjnym czynnikiem dla wielu istotnych kwestii w biznesie i HR. Zbieranie danych i analiza zachowań pracowników mogą stać się strategicznym narzędziem do dokładniejszej rekrutacji, wypełniania luk w umiejętnościach i przewidywania rotacji wśród pracowników. Warto nie tylko zacząć zbierać te dane, ale także umieć je analizować i wykorzystywać do predykcji.

E-learning i long live learning

Jeśli mowa o digitalizacji miejsc pracy, to nie można pominąć kwestii e-learningu. Jest on od czasów pandemicznych coraz bardziej popularny. Statystyki mówią same za siebie — zapotrzebowanie na e-learning jest większe, niż ktokolwiek przypuszczał i będzie jeszcze rosnąć. W latach 2020 – 2021, aż 42% organizacji zainwestowało więcej w technologie e-learningowe, a 35% w kursy w porównaniu do poprzednich lat (Badanie Branża szkoleniowa, 2021).
Menedżerowie HR muszą wykorzystywać narzędzia e-learningowe, aby szybko podnosić kwalifikacje swoich pracowników lub ich przekwalifikowywać. Prowadzone są szkolenia z różnych dziedzin od produktowych po BHP. Dodatkowo, nowoczesne platformy szkoleniowe tzw. LMS (Learning Management System) dostępne są w różnych formach np. prezentacje z testami, krótkie materiały wideo czy szkolenia typu SCORM.
Na rynku jest wiele narzędzi do e-learningu i platform edukacyjnych, rolą HR managera w przyszłości, będzie selekcja dostawców oraz technologii i udostępnionego kontentu. (https://financesonline.com/hr-software-trends/)

Firma jako zwierciadło wartości pracownika

Kolejny trend jest bardziej związany z wymianą pokoleniową na rynku pracy, niż pokłosiem pandemii. Kiedyś wartości firmy były często tylko EB’owymi i PR’owymi hasłami, jednak to się zmienia i to bardzo dynamicznie. Na rynek wchodzi pokolenie Z dla którego zagadnienia jak: CSR, ekologia czy diveristy znaczą więcej niż dla ich starszych kolegów. Młodzi ludzie potrzebują, aby firma była odbiciem ich wartości, ponieważ chcą się z nią utożsamiać.
Badanie Future Workplace i Blue Beyond Consulting ujawniło, że ośmiu na dziesięciu pracowników twierdzi, że ważne jest, aby wartości ich firmy były zgodne z ich własnymi. Fakty te są szczególnie ważne, ponieważ 75% pracowników oczekuje od pracodawcy i ogólnie biznesu, że będzie siłą działającą na rzecz dobra w społeczeństwie. Jest to bardzo charakterystyczne dla osób poniżej 45 roku życia (80%). Co więcej, badanie wykazało, że ponad połowa specjalistów zrezygnowałaby z pracy, gdyby wartości ich firmy nie były zgodne z ich własnymi, a tylko jeden na czterech pracowników z USA prawdopodobnie zaakceptuje pracę w firmie, której wartości nie są zgodne z jego własnymi. (https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2022/01/05/top-ten-hr-trends-for-the-2022-workplace/?sh=3c1405253006) (https://financesonline.com/hr-software-trends/).

Diversity jako must-have

Różnorodność nie jest tylko modnym słowem, czy pustą obietnicą. Jest to absolutny priorytet, który kształtuje zarówno sposób funkcjonowania firmy, jak i marki pracodawcy.
Niedawna ankieta Gartnera pokazuje, że różnorodność, równość i integracja znajdują się obecnie wśród pięciu najważniejszych priorytetów liderów HR na nadchodzące lata (35%). Oznaką tego trendu jest choćby coraz częstsze inwestowanie w specjalistów HR DEI (DIVERSITY AND INCLUSION).
Według “2022 Workplace DEI Report” prawie 60% firm zgłosiło, że nie ma u nich jeszcze żadnego specjalisty ds. DEI. Jednak, co pocieszające, aż 40% instytucji stwierdziło, że inwestuje w budowanie specjalistycznej wiedzy potrzebnej do tworzenia równości i integracji w firmie. Trzeba zaznaczyć, że specjalista ds. DEI to nowa rola, i aż 80% ról DEI zostało zatrudnionych w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Oznacza to, że większość firm jest dopiero na początku swojej podróży do zmian i wprowadzenia DEI w swoich organizacjach. Warto obserwować ten trend, gdyż będzie on coraz więcej znaczył również na polskim rynku pracy. (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-10-20-gartner-survey-reveals-hr-leaders–number-one-priorit).

Nikt z nas nie jest chyba w stanie przewidzieć, jak rynek pracy będzie wyglądać za pięć lat. Obecny świat zmienia się zbyt dynamicznie, a wraz z nim zachowania i potrzeby ludzi. Działy HR zdecydowanie powinny obserwować i reagować na trendy, które wchodzą na rynek pracy. Część z nich to zapewne przemijające mody i tzw. potrzeby chwili, ale pewne globalne tendencje są już mocno zakorzenione i wyznaczają kierunki dalszego rozwoju branży. Bycie blisko potrzeb i wyzwań, z którymi zmagają się nasi pracownicy, wychodzenie im naprzeciw, czy nawet wyprzedzanie oczekiwań, to budowanie silnej przewagi konkurencyjnej i zapewnianie sobie stabilnego poziomu zatrudnienia w przyszłości. Czego Wam serdecznie życzymy w tych pełnych zmian i wyzwań czasach 🙂

stopka