Badanie postaw pracowników

Czy lojalność klientów jest zależna od poziomu zaangażowania pracownika w pracę? Czym jest zaangażowanie pracownika i dlaczego warto to badać?

Wielu z naszych Klientów korzysta z naszych narzędzi dedykowanych badaniom postaw pracowników.  W ostatnim czasie pojawiło się wiele powtarzających się pytań o możliwość zbadania poziomu zaangażowania pracownika. Zadaliśmy sobie pytania: po co i jak badać postawy pracowników?  czy badanie postaw to wytrych  do zrozumienia jak budować zaangażowanie w organizacji? dlaczego ważny jest poziom zaangażowania pracownika i na co wpływa?

Nie można założyć, że zadowoleni pracownicy pracują lepiej. Warto to zbadać. Operując prostą ankietą, w której pracownik zaznaczy, że jest usatysfakcjonowany swoją pracą – nie zdobędziemy nic, poza czystą deklaracją. Więcej – badając w czasie nawet dwie zmienne, nie dowiemy się co jest przyczyną a co skutkiem obserwowanej sytuacji. Na przykład: wiedząc o tym, że Kowalski zarabia dużo i jest zaangażowany – nie sposób rozstrzygnąć o tym, czy poziom wynagrodzenia wpływa na zaangażowanie, czy jest odwrotnie – czy zarabia dużo dzięki swojemu zaangażowaniu w pracę. Dowiedziono, że to co jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania organizacji to postawy i przekonania pracowników.

Skoro można stwierdzić na podstawie badań naukowych, że postawy i przekonania pracowników istotnie oddziałują na funkcjonowanie organizacji, warto sobie zadać pytanie:  jak je badać?

Pierwszym krokiem jest zaplanowanie i wdrożenie odpowiedniego programu zarządzania i monitorowania satysfakcji pracowników, do czego Państwa serdecznie zachęcamy, zwłaszcza jeśli korzystają Państwo z naszego systemu HRsys. Można to zrobić w oparciu o cykl oddziaływania na postawy i przekonania pracowników wg. Wilmar B. Schaufeli i Toon W. Taris (2014).  Składa się on z 8 etapów:
1.    zdefiniowanie problemu,
2.    wybór narzędzia,
3.    komunikacja wewnętrzna,
4.    przeprowadzenie badania postaw i opinii,
5.    analiza wyników i raport,
6.    informacja zwrotna dla pracowników,
7.    interwencja,
8.    ewaluacja.

Warto przy tym zauważyć, że przeprowadzenie badania jest dopiero czwartym krokiem skutecznego procesu analizowania postaw i opinii pracowników. Co za tym idzie, na skuteczność badania składa się także to:
•    jak to badanie zostało przygotowane,
•    jak zostało zakomunikowane pracownikom
•    jakie rozwiązanie, jakich konkretnych problemów zostało ukierunkowane.

Co zyskamy dzięki opracowaniu takich badań? Świadomość o pozytywnych przekonaniach i wskaźniki dotyczące tego, jak je budować.  A kiedy już je pozyskamy, zdobędziemy dużo więcej. Badania pokazują, że pozytywne przekonania pracowników nt. pracy przekłada się na:
• większe zyski firmy
• mniejszą rotację pracowników
• zadowolenie i lojalność klientów

Od poziomu zaangażowania pracowników w dużym stopniu zależy wreszcie  stopień ich kreatywności, a tym samym skłonność do poszukiwania nowych rozwiązań.  Kreatywność pracowników mierzymy zwykle na początku ich drogi w organizacji, warto jednak  zastanowić się co wpływa na jej spadek (jeśli takie zjawisko obserwujemy). Być może jest to właśnie poziom zadowolenia z pracy.

Zaangażowanie personelu jest uzależnione od wielu czynników. Projektując badanie polecamy skupić się na takich obszarach jak:
•    Możliwości rozwoju i awansu
•    Obowiązki (zakres, satysfakcja z pracy)
•    Stosunki interpersonalne
•    Komunikacja w organizacji
•    System wynagradzania i premiowania
•    Relacje z przełożonymi oraz podwładnymi

Opracowano na podstawie:
1.    Schaufeli, W. B., Taris T. W. (2014). A Critical Review of the Job Demands-Resources Model: Implications for Improving Work and Health
2.    Harter, J. K., Schmidt, F. L., Asplund, J. W., Killham, E., & Agrawal, S. (2010). Causal Impact of Employee Work Perceptions on the Bottom Line of Organizations. Perspectives on Psychological Science, 5(4)

stopka