5 kroków do stworzenia dobrego opisu stanowiska pracy

Opisy stanowisk pracy to jedno z podstawowych narzędzi efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Może się zatem wydawać, że wszyscy doskonale wiedzą, jak je tworzyć i wykorzystywać. Niestety – nic bardziej mylnego.

Ilość napotykanych błędów skłoniła mnie do próby wyłonienia kilku najważniejszych aspektów opisów stanowisk pracy. Po wielu konsultacjach z ponad 100 przedstawicielami HRM, doszliśmy do wniosku, że można wyróżnić 5 takich elementów.

 

1.Informacje podstawowe: nazwa, cel, umiejscowienie w strukturze, poziom zaszeregowania

Ten element został wskazany jako niezbędny przez wszystkich przedstawicieli HRM – niezbędny aby zorientować się w specyfice stanowiska.

2. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie

Wskazany przez 95%, element użyteczny w systemie rekrutacji i selekcji oraz w planowaniu ścieżek kariery.

3.Upoważnienie / uprawnienia oraz odpowiedzialność

Niezbędny według 85% specjalistów. Sami pracownicy i ich przełożeni mają dzięki temu jasność do czego mają prawo oraz za co personalnie odpowiadają.

4. Wskaźniki efektywności, zadania i kompetencje

Wskazanie 85%. To kwintesencja opisów stanowisk – określamy zakres oczekiwań efektywnościowych, zakres zadań i niezbędne przygotowanie.

5. Warunki pracy (wyposażenie, uciążliwości, zagrożenia, dodatkowe wymogi)

Niezbędne według 60% przedstawicieli HRM. To kryteria dodatkowe (nie wszyscy byli je gotowi uznać za kluczowe) – mogą jednak okazać się bardzo pomocne zarówno w organizowaniu pracy jak i np. w procesie wartościowania.

 

 

stopka